มาเล่น Arduino กันเถอะ

Freeduino

Arduino คือบอร์ดทดลองเอนกประสงค์ที่เปิดเผย source code ทั้ง hardware และ software ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ง่าย เหมาะสำหรับนักอิเลคทรอนิคส์สมัครเล่น, นักพัฒนา, ศิลปินนักสร้างสรรผลงาน และคนทั่วไปที่สนใจการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆของการคิดค้นโปรเจกใหม่ๆ

Arduino สามารถรับสัญญาณจากโลกภายนอกได้โดยรับ input จาก sensor หลากหลายแบบ และสามารถตอบสนองโดยส่งสัญญาณไปควบคุมหลอดไฟ, มอเตอร์, และอุปกรณ์อื่นๆอีกหลายชนิด ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์บนบอร์ดใช้โปรแกรม Arduino programming language (พัฒนาจาก wiring) และ พัฒนาโดยใช้โปรแกรมการพัฒนา Arduino (พัฒนาจาก Processing) ตัวบอร์ด Arduino สามารถใช้งานอิสระ หรือจะใช้งานติดต่อกับโปรแกรมที่ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น

ตัวบอร์ดสามารถประกอบได้ด้วยตัวท่านเอง หรือซื้อสำเร็จ ซอฟท์แวร์สามารถ download ได้ฟรี ส่วนข้อมูลการออกแบบตัวบอร์ด(cad files) หาได้ ที่นี่ ภายใต้เงื่อนไขลิขสิทธิ์ของการเปิดเผย source code, คุณสามารถนำไป ดัดแปลงใช้งานตามที่คุณต้องการ ได้ฟรี ต้องขอขอบคุณ ทีมพัฒนา ที่ช่วยกันสร้างโครงงานให้เป็นที่แพร่หลาย

ซื้อ Arduino Board

Freeduino Board

Download the Arduino Software