คู่มือการทดลองสำหรับ Arduino

เนื้อหาใน e-book เล่มนี้อ่านเป็นแนวทางการทดลอง Arduino board เบื้องต้น download ได้ที่ http://www.tinker.it/en/uploads/v3_arduino_small.pdf