การสร้างบอร์ด Freeduino รุ่น Arduino Diecimila compatible

Freeduino diecimila compatible USB version

?

?

รายการอุปกรณ์

S1 1 Reset pusbutton
IC4 1 LM2940CS-5 Voltage Regulator
X1 1 USB B type Female Connector
PWR, TX, RX, 13 4 3mm Green LED
POWER, J1 2 6 pins female header
J2, J3 2 8 pins female header
DC1 1 2.1mm power jack
Q1 1 16 MHz Quartz or ceramic oscillator
D1 1 1N4004
R1 1 10K 1/4 W resistor
R7, R8, R9, R10, R11, R12 6 1K 1/4 W resistor
C1, C5, C8, C9, C10, C12, CRS 7 0.1uF Ceramic Capacitor
pcb Freeduino 1 Freeduino pcb
C4 1 0.01uF Ceramic Capacitor
C2, C3 2 22pF Ceramic Capacitor (only with crystal)
C6 1 100uF Electrolitic Capacitor
C7 1 47uF Electrolitic Capacitor
ATMEGA168 1 Atmega168 28pin DIP microcontroller
IC1 1 FT232RL USB IC
X3 1 28pin IC socket
SV1 1 3 pin male header
ICSP 1 2x3 pins header
PTC 1 Polyfuse 0.5 A
การประกอบและบัดกรีอุปกรณ์ควรบัดกรี IC FT232RL ก่อนเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ smd หลังจากนั้นจึงลงอุปกรณ์ R , IC Socket, xtal และตัวอื่นๆ ตามความสูงของอุปกรณ์ตามลำดับ สำหรับ IC ATMEGA168 จะต้องลงโปรแกรม Bootloader ก่อนจึงจะนำมาใช้ได้ สำหรับมือใหม่แนะนำให้ซื้อชุดสำเร็จ สมาชิกสั่งซื้อได้โดยเข้าเมนู contact

การประกอบชุดคิท Freeduino Max232 serial version

?

เพื่อให้การประกอบชุดคิท freeduinomax232ss ได้ผลดีควรทำตามขั้นตอนการประกอบจากอุปกรณ์ที่มีความสูงจากแผ่นปริ้นท์น้อยไปหามากดังนี้

1. บัดกรีจุดเชื่อมต่อของแผ่นปริ้นท์ JP1 - JP7 (โดยการใส่ resistor ลงแผ่นปริ้นท์แล้ว ตัดขาส่วนที่เกินเพื่อเอาไปใช้เป็นสาย JP1 - JP7 แล้วถอด resistor ออก เพื่อให้บัดกรีจุด JP1 - JP7 ได้ง่าย)

2. ใส่ resistor R1 ,R2 ,R3 ,R4 ,R5 ,R6 ค่า 1K และ R11 ค่า 10K แล้วบัดกรีและตัดขา

3. ใส่ ไดโอด D1 1N4004 ดูขั้วให้ถูกต้อง แล้วบัดกรีและตัดขา

4. ใส่ XTAL16 MHZ? ในแผ่นปริ้นท์จะไม่มีเครื่องหมายบอก (อยู่ติดกับ IC ATMEGA 28 ขา)แล้วบัดกรีและตัดขาให้เรียบร้อย

5. ใส่ ซ็อกเกทไอซี 16 ขา และ? 28 ขา จัดวางขาให้ตรงตามรูป บัดกรีให้เรียบร้อย

6. ใส่สวิทซ์รีเซท S1 บัดกรีให้เรียบร้อย

7. ใส่ไอซี 7805 ตัวไอซีให้ดัดขาเป็นมุมฉาก 90 องศาและทดลองใส่ให้พอดีช่องตามรูปตัวไอซีก่อน โดยให้เว้นช่องสำหรับตัวอุปกรณ์ LEDTX ,LEDRX ด้วย บัดกรีและตัดขาให้เรียบร้อย

8. ใส่ LEDPWR สีเขียว ,LEDTX สีแดง,LEDRX สีส้ม,LED13 สีเหลือง โดยสังเกตุขาให้หันด้านที่ตัดของตัวถัง LED ให้ตรงตามรูป บัดกรีและตัดขา

9. ใส่ FEMALE PIN HEADER 8 pin สองตัว และ FEMALE PIN HEADER 6 pin สองตัว บัดกรีให้เรียบร้อย

10. ใส่ C1, C2 ค่า 22 pf (ที่ตัวอุปกรณ์มีตัวอักษร 22) C3 ,C4 ,C7 ค่า 100 nanofarad(ที่ตัวอุปกรณ์มีตัวอักษร 104) บัดกรีและตัดขา

11. ใส่ PINHEADER 6 PIN(3x2) ICSP , และ PINHEADER 2 PIN(2x1) ENABLE บัดกรีให้เรียบร้อย

12. ใส่ DC Plug DC1 บัดกรีให้เรียบร้อย

13. ใส่ C5 ,C8 ค่า100 uf และ C6 ,C10 ,C11 ,C12 ,C13? ค่า? 10 uf ดูขั้วบวกลบให้ตรงตามรูป บัดกรีและตัดขา

14. ใส่ X1 pcb mounting db9 female บัดกรีให้เรียบร้อย

15. เสียบ ENABLESTRAP mini jumper 2.54 mm pitch เข้ากับ PINHEADER 2 PIN(2x1) ENABLE

16. ใส่ ไอซี IC2 MAX232CPE ลงในซ็อกเกทไอซี 16 ขาและ IC1 ATMEGA8-16PU หรือ ATMEGA168-20PU with bootloader ลงในซ็อกเกทไอซี 28 ขาตามลำดับ ดูขาให้ถูกต้องตามรูป

17. ตรวจสอบจุดบัดกรีให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ชุดคิทแผ่น freeduinomax232ss นี้พร้อมใช้งานแล้ว การใช้งานจะใช้คู่กับสาย RS232 เพื่อเชื่อมต่อกับ PC และต้องใช้กับ DC อะแดปเตอร์ 9 - 12 โวลท์ ชนิดที่ไฟขั้วบวกอยู่ตรงกลาง เพื่อจ่ายไฟให้บอร์ด

?