แนะนำตัวโปรแกรมพัฒนา Arduino

เมนูต่างๆที่น่าสนใจ

Sketch

verify / compile

ตรวจสอบความบกพร่องของโปรแกรม

Import Library

ใช้โปรแกรมไลบรารี่ในโปรแกรมที่คุณออกแบบ ทำงานโดยการเขียน #include ไว้ที่ส่วนหัวของโปรแกรม ซึ่งจะทำให้โปรแกรมของคุณเรียกใช้ฟังชั่นความสามารถพิเศษโดยที่คุณไม่ต้องเขียนขึ้นเอง แต่ขนาดของโปรแกรมจะเพิ่มขึ้น ถ้าคุณไม่ต้องการใช้ ไลบรารี่, ลบบรรทัดที่มีข้อความ #include ออกจากส่วนหัวของโปรแกรม

Show Sketch Folder

เปิดไฟล์โปรแกรมที่จะนำมาพัฒนา

Add File

เปิดไฟล์ source code อื่นเพื่อแก้ไข ไฟล์ที่เปิดใหม่จะปรากฏใน tab ใหม่ในหน้าจอ Sketch ใช้สำหรับการแก้ไขโปรแกรมที่มี source code หลายๆไฟล์พร้อมกัน File ที่เปิดสามารถลบออกได้โดยใช้ เมนู tab

Tools

Auto Format

จะทำให้เนื้อหาโปรแกรมที่คุณเขียนในคลิบบอร์ดดูดีเป็นระเบียบและแยกสีให้ดูง่าย

Board

เลือกบอร์ดให้ตรงกับบอร์ดที่คุณใช้ เนื่องจากโปรเจก Arduino มีบอร์ดหลายรุ่น สำหรับบอร์ด Freeduino ให้เลือก Arduino Diecimila การเลือกบอร์ดจะมีผลกับการ upload โปรแกรมลงตัวบอร์

Serial Port

เมนูนี้จะแสดงพอร์ท serial ทั้งหมด (ทั้งพอร์ทจริง หรือพอร์ทเสมือน) ของเครื่องพีซี ซึ่งมันจะแสดงข้อมูลที่ update ทุกครั้งที่คุณเปิดเมนู Tools

ก่อนที่จะ upload โปรแกรมที่คุณเขียนขึ้นคุณต้องเลือกพอร์ทที่จะใช้งานเสียก่อน อาจเป็นพอร์ท com3 หรือ com อื่นที่มีตัวเลขสูงเนื่องจากเป็นพอร์ทเสมือน

Burn Bootloader

เมนูนี้จะใช้ burn bootloader ลงในบอร์ดโดยใช้เครื่องโปรแกรมหลากหลายชนิด เมนูนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ในเวลาปกติ