การเชื่อมต่อ arduino กับ ps2 keyboard หรือ barcode scanner

http://www.arduino.cc/playground/ComponentLib/BarcodeScanner เป็นตัวอย่างการเชื่อมต่อ ps2 keyboard ที่ใช้กับพีซีทั่วไปกับ arduino board พร้อม source code ตัวอย่าง