วงจร freeduino diecimila compatible

http://www.logicthai.net/sites/default/files/freeduinosch.png เพื่อดูภาพขยายใหญ่