การเชื่อมต่อ LCD กับ Arduino โดยใช้สายสัญญาณเพียง 3 เส้น

ปกติเวลาเราเชื่อมไมโครคอนโทรลเลอร์กับ LCD แบบ text 16 x 1 เราจะใช้สายสัญญาณอย่างน้อย 7 เส้น http://www.arduino.cc/playground/Code/LCD3wires เป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้ shift register มาช่วยลดนำนวนสายสัญญาณให้เหลือเพียง 3 เส้น