การเชื่อมต่อ arduino กับ nokia graphic lcd

ในการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกเพื่อแสดงข้อมูล นอกจากจะใช้ LED แล้วนิยมใช้ LCD ในการแสดงผลซึ่งมีทั้ง LCD แบบแสดงข้อความอย่างเดียวและแบบแสดงเป็นรูปภาพได้ด้วย

ตัวอย่างนี้เป็นการเชื่อมต่อ arduino กับ nokia lcd ที่ีใช้ไอซี S1D15G10 เป็นตัวคอนโทรลเลอร์เช่นจอสีของโนเกียรุ่น 6610 ดูรายละเีอียดพร้อม source code ตัวอย่างได้ที่ http://www.arduino.cc/playground/S1D15G10NokiaLCD/S1D15G10NokiaLCD