arduino watch นาฬิกาของนักอิเลคทรอนิคส์

นาฬิกาที่เก๋ไก๋ไม่ซ้ำแบบใคร  สร้างจาก Arduino + OLED นอกจากแสดงเวลายังสามารถแสดงอุณหภูมิ, เล่นเกมส์, และลูกเล่นอีกเพียบ ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.instructables.com/id/Arduino-Watch-Build-Instructions/ Tongue out