ถอดรหัสรีโมทอินฟราเรดด้วย arduino

ตัวรับอินฟราเรดแบบสามขาสามารถหาซื้อได้แต่การถอดรหัสต้องใช้โปรแกรมที่คำณวณคาบเวลาของสัญญานอินฟราเรดที่รับมาจากรีโมท ถ้ามีออสซิโลสโคปจะทำให้มองเห็นสัญญาณแล้วจึงมาเขียนโปรแกรมถอดรหัสอีกที ผู้สนใจการถอดรหัสรีโมทอินฟราเรดด้วย Arduino หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gumbolabs.org/2010/05/29/radioshack-infrared-receiver-arduino/ Tongue out