เชื่อมต่อ optical mouse กับ arduino

http://www.martijnthe.nl/optimouse/arduino-optical-mouse.html เป็นตัวอย่างการนำ optical mouse เชื่อมต่อกับ arduino board เพื่อศึกษาการทำงานของ optical mouse

?