บอร์ดขับสเต็บปิ้งมอเตอร์, เซอร์โว สำหรับ arduino

เพิ่มขีดความสามารถให้บอร์ด Arduino ด้วย บอร์ดขับมอเตอร์หลากหลายชนิด ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลทั้งวงจรและ software library ได้ที่ http://www.ladyada.net/make/mshield/index.html