การขยายสัญญาณ PWM ของ arduino board

ในการเชื่อมต่อ Arduino board กับอุปกรณ์ที่ใช้สัญญาณ PWM ในการควบคุมเช่น servo motor หรือ พัดลม จำเป็นต้องมีวงจรปรับระดับแรงดัน เนื่องจากไฟที่จ่ายให้ servo หรือ พัดลมบางตัวใช้ไฟจ่ายที่ไม่ใช่ 5 volt

http://everybody.is-a-cyb.org/project/53 เป็นตัวอย่างวงจรในการ เชื่อมต่อ Arduino board กับมอเตอร์หรือพัดลมโดยใช้ทรานซิสเตอร์เบอร์ BDX53 ในการควบคุมวงจรจ่ายไฟ 12 โวลท์ที่ 1.5 amp.