การทดลองทำ Oscilloscope จาก arduino

สำหรับการทดลองใช้ A/D ของ AVR มาประยุกต์ใช้ทำ ออสซิโลสโคปแบบง่าย ดูรายละเอียดได้ที่ http://accrochages.drone.ws/en/node/90