เวบไซด์แนะนำ สำหรับการเรียนรู้ arduino

เวบไซด์น่าสนวันนี้เสนอ http://todbot.com/blog/spookyarduino/ เวบบล็อกมีเนื้อหาเกี่ยวกับการนำ Arduino ไปใช้สอนนักเรียนให้รู้จักการประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ในด้านต่างๆ ผู้สนใจสามารถนำไปประยุกต์ ใช้งานเป็นสื่อการสอนได้.